fipt!

poemiksy z serii fipt! wykorzystują onomatopeje komiksowe w tekstach quasipoetyckich. mamy tu zatem słowa czy litery z wykrzyknikami. czy jest to krzyk? nie, raczej głośne, zdecydowane mówienie. nie mamy tu ozdobników, zbyt rozwiniętej grafiki czy zbyt wiele lirycznego nastroju. raczej chodzi o ukazanie potencjalnego ładunku emocjonalnego. "fipt!" to tytuł całej serii, ale także tytuł pierwszego albumiku - ilość wykrzykników oznacza numer albumiku - zatem kolejno są "fipt!!" i "fipt!!!".

fipt! | fipt!! | szreniawski | poemiks

frenic web design -- frenicweb.com -- probabilityzero