fipt!!

tematyka fiptu!! jest zróżnicowana, od wojny, poprzez konflikt między pracodawcą a pracownikami, życie literackie czy motywy ortograficzne. wykrzykniki nie pojawiają się przypadkowo. mamy tu nawiązanie do haiku, a wykrzyknik traktowany jest jako osobne, metapoetyckie, słowo.

fipt! | fipt!! | szreniawski | poemiks

frenic web design -- frenicweb.com -- probabilityzero